Tělocvičná jednota "SOKOL" Český Těšín

Novinky

Turistický výšlap na Godulu. vloženo červenec 2022.

Tělocvičná jednota “Sokol“ Český Těšín
Vás zve
na
"Tradiční výšlap na Godulu."
/Uctění památky vzniku ČR./
28.10.2022.
Odjezd: ČD Č.Těšín 7.15hod - Hnojník,pak bus: 8.10 hod.- K.Lhotka-náměstí.
Po uctění památky,možnost opékání párků v lomu nebo na ohništi u chaty. Párky sebou.
Za Tj Sokol Český Těšín
Zve k hojné účasti
Petr Friedrich./spor.referent/