Tělocvičná jednota "SOKOL" Český Těšín

Výkonný výbor:
Starosta:Ing. Petr Chalupa
Místostarosta:Petr Friedrich
Jednatel:Vladislav Mlynek
Hospodář:Ing. Václav Lipina
Náčelník:???????????
Náčelnice:Marie Fojkesová
Kontrolní komise:František Bystroň
Dušan Bačík
Hedvika Wojnarová
Správce Web.stránek:Petr Friedrich
Spor.ref.Petr Friedrich