Tělocvičná jednota "SOKOL" Český Těšín

Videa - z akcích Sokola.

Okolo Těšína se Sokolem. 2.ročník.